ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V 2. PODZIMNÍM TERMÍNU

Výuční obory:


26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud, třída ES 3

21-52-H/01 Hutník, třída HT3, třída HO 3

65-51-H/01 Kuchař- číšník, třída KU 3

Písemná závěrečná zkouška         7. prosince 2018

Praktická závěrečná zkouška       10. prosince 2018

Ústní závěrečná zkouška               13. prosince 2018

K vykonání zkoušky je nutno se písemně přihlásit 1 měsíc před termínem zkoušky.

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren