Školní stravování

Strávníci si mohou na jídelní pokladně pořídit čip, který slouží k identifikaci strávníka při objednávání obědů u samoobslužných terminálů a při vyzvedávání jídel u výdejního okénka. Před objednáním obědů je nutné „nabít“ svůj účet dostatečným obnosem. Obědy lze objednávat/rušit na každý pracovní den zvlášť, nejpozději do 12.00 předchozího dne. Na výběr jsou obvykle dva jídla včetně polévky.

Návod na použití objednávacího systému je ke stažení zde.

Bezhotovostní převod peněz na bankovní účet školní jídelny

Bezhotovostní převod trvá maximálně dva pracovní dny. Doporučená částka převodu je 500 - 550 Kč /měsíc - cena obědu je 32 Kč.

Podklady pro platbu na účet:

Číslo účtu: 117882393        

Kód banky: 0300 (ČSOB, a.s.)

Variabilní symbol: osobní číslo (žáka, zaměstnance) - žák by jej měl mít zapsáno v ŽK.

Při převodu je vždy nutné uvést variabilní symbol, je nutný pro identifikaci platby. Doporučujeme také uvádět do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka (zaměstnance). V případě zájmu rodičů můžeme telefonicky sdělit, jaký je zůstatek zálohy na stravování i přehled o odběru stravy žáka.

Nieslaniková Anna
vedoucí školní jídelny
Tel.: 558380721, 724298628

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren