INFOTHERMA 2016

Dne 21.1.2016 navštívili žáci SOŠ TŽ - IN1, IN2 a IN3 se svými učiteli na výstavišti Černá louka v Ostravě mezinárodní výstavu INFOTHERMA, která je největší specializovanou výstavou na vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů. Přes 360 domácích a zahraničních firem a organizací zcela zaplnilo ostravské výstaviště.

Přestože zásadní zaměření výstavy se již 23 let nemění, je letošní ročník specifický z několika pohledů. Především se snaží konkrétně reagovat na skutečnost, že Severomoravský kraj je stále jedním z nejvíce znečištěných krajů v Evropě. Výstava se snaží představit možnosti, jak se z této neutěšené situace vymanit. Hlavní zaměření výstavy je představit technické novinky v topných systémech, o které je u návštěvníků největší zájem. Vzhledem k vysokým cenám ušlechtilých paliv se na výstavě prezentuje 40 domácích a zahraničních vystavovatelů se špičkovými kotly na tuhá paliva, které řeší nejen úsporu paliv, ale i pokud možno dostupný komfort obsluhy přes zásobníky, automatické přikládání, regulace apod. Mnohé z těchto exponátů si mohou návštěvníci prohlédnout za provozu na venkovních výstavních plochách. Naši studenti měli možnost seznámit se i s novinkami z oblasti stavebního, strojírenského a energetického průmyslu.

Exkurze splnila svůj účel, jenž byl poznání zajímavých technologií a tím i doplnění učiva o nové poznatky vědy a techniky 21. století. Žáky většina prezentací zaujala a rádi se na výstaviště příště vrátí.

 

2018  Střední odborná škola Třineckých železáren