Olympiáda V JA

Dne 2.února 1017 proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce pro studenty 1.-3. ročníků maturitních oborů. Z 18  přihlášených se zúčastnilo 14 žáků. Soutěžili v několika disciplínách: poslech s porozuměním a ústní část. V ústní části žáci kromě znalosti slovní zásoby z vylosovaného tématu  a samostatného projevu na dané téma projevili pohotovost při řešení předem nepřipravené situace v improvizovaném rozhovoru se členy komise. Komisi tvořili: Mgr. Widenková, Mgr. Haroková, Ing. Říčanová, Bc. Santariusová. Ve školním kole olympiády zvítězili:
1. místo: Aleš Turoň, EL3
2. místo: Ondřej Wicherek, EL3
3. místo: Tomáš Reisinger, EL3
Vítěz postupuje do okresního kola, které se bude konat  ve Frýdku- Místku. Velká pochvala patří soutěžícím I porotcům. Všem soutěžícím přejeme hodně inspirace a motivace  ke zdokonalování se v angličtině.

2018  Střední odborná škola Třineckých železáren