Dárcovství krve

Dne 24.2.2017 se 25 žáků naší školy již tradičně zúčastnilo darování krve v nemocnici Třinec Sosna. Žáci projevili vzorný přístup k této akci a dorazili v plném počtu, přičemž jedenáct z nich šlo darovat krev poprvé, zbytek s námi absolvovali tuto akci již poněkolikáté. Za to jim patří velký dík. Zároveň jsme byli paní doktorkou pochváleni za to, v jak hojném počtu jsme dorazili, neboť se nemocnice momentálně potýká s nedostatkem krve. Akce se tedy vydařila a my pevně věříme, že se rovněž příště zúčastníme v tak velkém počtu.

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren