Kanadský ZENIT

Kanadský Zenit je soutěž pro žáky naší školy. Cílem je vyhledání talentovaných žáků, rozvoj samostatnosti, podpora kreativity a tvořivého myšlení ústící v osobnostní rozvoj a odborný růst. 

Soutěž je rozdělena do 3 kategorií:

  • kategorie všeobecně vzdělávacích předmětů,
  • kategorie odborných předmětů,
  • kategorie odborné výchovy.

Účast žáků v soutěži je dobrovolná. Soutěžit může žák samostatně, ale i kolektiv. Úkolem soutěžících je samostatně zpracovat zvolené odborné téma, za podpory vedoucího práce (učitel TV, OV, odborník z praxe). Zpracované téma, následně obhajuje před porotou složenou z učitelů TV, OV, či odborníků z praxe. Zpracované téma následně obhajují před porotou složenou z učitelů. Nejlepší práce jsou pak vybrány do okresního kola soutěže SOČ a nebo na technickou konferenci.

Práce je zpracována v těchto podobách:

  • písemná práce, kdy výstupem je prezentace v powerpointu (písemná práce + powerpoint)
  • písemná práce, kdy výstupem je model, zařízení nebo učební pomůcka (písemná práce + model nebo písemná práce + učební pomůcka)
2019  Střední odborná škola Třineckých železáren