Enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta

Škola udržitelného rozvoje 2. stupně - 2015 až 2017

rozvoj

Škola je zapojena do recyklačního programu RECYKLOHRANÍ

recyklohraní

Škola je zapojena do sítě škol zabývající se ekologickou výchovou M·R·K·E·V

mrkev

Odkazy:

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren