Harmonogram školní části maturitních zkoušek JARO 2017

Kód oboru

Název oboru

Třída

Praktická zkouška

Obhajoba maturitní práce

Ústní zkoušky

26-41-M/01

Elektrotechnika

EL 4 A

7. 4.  26.–27. 4. 2017

--

18. - 22.5. 2017

26-41-M/01

Elektrotechnika

EL 4 B

7. 4.  26.–27. 4. 2017

--

22. - 25. 5. 2017

21-43-L/01

Hutník operátor

HO 4

7. 4.  25.–27. 4. 2017

--

16. - 19. 5. 2017

23-43-L/51

Provozní technika

PT 3

--

16. 5. 2017

16. - 17.5. 2017

Pokyny k přihláškám na VŠ

Termín podání přihlášek je většinou do 28. 2.

VŠ BÁŇSKÁ – do 31. 3. nebo do 30. 4. – kromě Ekonomické fakulty.

Přihlášky k dalšímu studiu mi noste ke kontrole, k podpisu a orazítkování s dostatečným předstihem.

Bližší informace o škole, na kterou se chcete hlásit, získáte na internetových stránkách VŠ, případně u mne – adresu, název a kód oboru, z čeho se konají přijímací zkoušky, vyžaduje-li škola potvrzení lékaře, atp.

Přihlášky si odesíláte sami!!!!

POKUD NEZASÍLÁTE PŘIHLÁŠKY ELEKTRONICKY, VYPLŇUJETE PŘIHLÁŠKU TISKACÍM PÍSMEM.

K přijímacímu řízení je třeba vzít originál nebo ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. Některé fakulty žádají originál a jednu neověřenou fotokopii, některé zaslání ověřené fotokopie po vykonání maturitní zkoušky.

Informace k Národním srovnávacím zkouškám jsou ke stažení v tomto dokumentu: NSZ.pdf

Jana Boučková

2017  Střední odborná škola Třineckých železáren