POVINNÉ PROFILOVÉ ZKOUŠKY - MATURITY JARO 2018

Studijní obor Kód Profilová zkouška
Elektrotechnika 26-41-M/01 1. Elektronika a elektronická zařízení
    2. Automatizační  technika
    3. Praktická zkouška z odborných předmětů
     A - Prezentace a obhajoba maturitní práce
     B – Písemná a  praktická část
Hutník operátor 21-43-L/01 1. Tváření kovů
    2. Metalurgie železných kovů
    3. Praktická zkouška z odborných předmětů
     A - Prezentace a obhajoba maturitní práce
     B – Písemná a  praktická část
Provozní technika 23-43-L/51  1. Technologie
    2. Stroje a zařízení
    3. Písemná odborná práce
    A - Prezentace a obhajoba odborné práce
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/51 1. Strojnictví
    2. Technologie montáží
    3. Praktická zkouška z odborného výcviku

NEPOVINNÉ  ZKOUŠKY - MATURITY JARO 2018

Anglický jazyk

Matematika

2018  Střední odborná škola Třineckých železáren