Informace pro maturanty

Přihlášky k maturitní zkoušce pro termín Podzim 2017 jsou připraveny na sekretariátě školy. Podepsat - přihlásit se k maturitní zkoušce můžete do 26. 6. 2017. V případě nepodepsání přihlášky, nebudete zařazeni do termínu Podzim 2017. 
Další Vaše přihlášení bude možné až pro jarní termín 2018.

 

Harmonogram školní části maturitních zkoušek JARO 2017

Kód oboru

Název oboru

Třída

Praktická zkouška

Obhajoba maturitní práce

Ústní zkoušky

26-41-M/01

Elektrotechnika

EL 4 A

7. 4.  26.–27. 4. 2017

--

18. - 22.5. 2017

26-41-M/01

Elektrotechnika

EL 4 B

7. 4.  26.–27. 4. 2017

--

22. - 25. 5. 2017

21-43-L/01

Hutník operátor

HO 4

7. 4.  25.–27. 4. 2017

--

16. - 19. 5. 2017

23-43-L/51

Provozní technika

PT 3

--

16. 5. 2017

16. - 17.5. 2017

Pokyny k přihláškám na VŠ

Termín podání přihlášek je většinou do 28. 2.

VŠ BÁŇSKÁ – do 31. 3. nebo do 30. 4. – kromě Ekonomické fakulty.

Přihlášky k dalšímu studiu mi noste ke kontrole, k podpisu a orazítkování s dostatečným předstihem.

Bližší informace o škole, na kterou se chcete hlásit, získáte na internetových stránkách VŠ, případně u mne – adresu, název a kód oboru, z čeho se konají přijímací zkoušky, vyžaduje-li škola potvrzení lékaře, atp.

Přihlášky si odesíláte sami!!!!

POKUD NEZASÍLÁTE PŘIHLÁŠKY ELEKTRONICKY, VYPLŇUJETE PŘIHLÁŠKU TISKACÍM PÍSMEM.

K přijímacímu řízení je třeba vzít originál nebo ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. Některé fakulty žádají originál a jednu neověřenou fotokopii, některé zaslání ověřené fotokopie po vykonání maturitní zkoušky.

Informace k Národním srovnávacím zkouškám jsou ke stažení v tomto dokumentu: NSZ.pdf

Jana Boučková

2017  Střední odborná škola Třineckých železáren