Elektrikář

3-letý obor ukončený závěrečnou zkouškou

Tříletý učební obor Elektrikář je určen především pro studenty se slabšími studijními výsledky, ale se zájmem o techniku. Absolvent je připraven na výkon povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik-údržbář apod. U tohoto oboru je prioritou dobrá profesní úroveň v praktických činnostech, kterou zajišťuje odborný výcvik probíhající ve specializovaných dílnách i na běžném provoze v rozsahu 5 dní ve 14 denním cyklu.

2018  Střední odborná škola Třineckých železáren