Provozní technika

3-leté dálkové studium ukončený maturitní zkouškou

 • Výuka v rozsahu 5 hodin týdně (1 den)
 • Výuka v odpoledních hodinách
 • Studium je bezplatné
 • Cizí jazyk – výběr z ruského (skupina minimálně 10 žáků) a anglického jazyka
 • Odborné předměty:
  • Technická mechanika
  • Stroje a zařízení
  • Strojírenská technologie
  • Hutní výroba
  • Automatizace výroby

Podmínky přijetí:

 • Výuční list tříletého technického oboru H
 • Vysvědčení z 2. pololetí 3. ročníku.
 • Absolventi školního roku 2013/2014 – vysvědčení za 1. pololetí 3. ročníku.
 • Přijímací řízení na základě známek z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka.

 

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren