Hutník

3-letý obor ukončený závěrečnou zkouškou

Absolventi učebního oboru Hutník se uplatní v povoláních hutník (vysokopecař nebo ocelář), tavič nebo valcíř kovů. Jsou také připraveni pro vykonávání odborných činností spojených s obsluhou, řízením, kontrolou průběhu a výsledků výroby a běžnou údržbou hutních agregátů.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pochopili princip hutní výroby a dokázali obsluhovat stávající moderní hutní technologie oceláren a válcoven. V průběhu studia se naučí rozumět sledovaným údajům kontrolních přístrojů a signalizačních zařízení, řídit probíhající technologické procesy s použitím moderních prvků informačních technologií, kontrolovat jejich průběh a výsledky a provádět žádoucí korekce. Díky mnoha hodinám  odbornému výcviku v TŽ, a.s., mají studenti možnost ukázat své znalosti a zájem o obor zaměstnancům hutě a tak se aktivně podílet na svém prvním konkrétním zaměstnání.

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren