Instalatér

3-letý obor ukončený závěrečnou zkouškou

Studium v oboru Instalatér směřuje k získání dovedností spojených s montáží, udržováním a opravováním vodovodních, odpadních, plynových a topných rozvodů a zařízení. Učí se spojování různých materiálů svařováním plamenem, lepením, pájením, polyfusním  svařováním a jinými technikami, tvarování rozvodů, osazování a připojování zařizovacích předmětů, provádění zkoušek a uvádění zařízení do provozu. Hlavními předměty jsou vytápění, instalace vody a kanalizace, plynárenství, materiály, technické kreslení a odborná cvičení. Odborná výuka probíhá v odborných učebnách SOŠ TŽ a v instalatérských firmách. Za produktivní práci v odborném výcviku je žákům poskytována odměna. Během studia mohou studenti získat osvědčení pro svařování plamenem, spojování kovů pájením a spojování plastů polyfusním svařováním.

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren