Kuchař – číšník

3-letý obor ukončený závěrečnou zkouškou

Učební obor Kuchař – číšník je tříleté denní studium. Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, manuálních a intelektových dovedností, jež jsou důležité pro výkon této profese. Odborné předměty jsou zaměřeny na získání přehledu o potravinách a nápojích, jejich vlastnostech, skladování a ošetřování, zpracování surovin a osvojení technologických postupů přípravy pokrmů a nápojů. Navazuje stolničení a schopnost komunikace s hostem v německém a anglickém jazyce.

V odborném výcviku si studenti osvojují praktické činnosti nutné pro získání profesionálních návyků v gastronomických provozech. Učí se účelné organizaci práce, hospodaření s potravinami a jejich zpracování, používání techniky pro potřeby gastronomických provozů, dodržování zásad bezpečnosti práce a hygienických a ekologických norem, odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce. Týden teoretického vyučování střídá týden odborného výcviku. Praktické vyučování probíhá v odborné učebně školy, na školních a smluvních pracovištích. Snahou je vystřídat studenty v různých typech provozoven (restaurace, školní jídelna, závodní kuchyně TŽ, kuchyň nemocnice Třinec-Podlesí). Výuka u smluvních partnerů probíhá pod vedením instruktorů z řad zkušených pracovníků těchto provozoven a firem. Zástupci podnikové sféry jsou pravidelně zváni k závěrečným zkouškám.

V průběhu studia mohou studenti absolvovat speciální barmanský kurz a získat certifikát. Tradičně se zúčastňují odborných gastronomických soutěží. Zejména jde o kuchařské, barmanské, sommeliérské a v poslední době i baristické soutěže, kde soutěží v přípravě espressa, cappucina a jiných kávových specialit. Zároveň sledují jako diváci jednotlivé disciplíny. Nejoblíbenější a nejnavštěvovanější soutěží je Gastrofestival Ostrava, kde jsou zastoupeny všechny soutěžní kategorie, včetně slavnostní tabule.

Absolventi nacházejí uplatnění v hostinských zařízeních všech forem – odborná profese kuchař, číšník, případně barman, a v závodním, nemocničním či školním stravování – odborná profese kuchař. Mají možnost pokračovat v nástavbovém denním studiu a dokončit úplné střední vzdělání s maturitou. Získají předpoklady pro podnikání v hostinské činnosti.

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren