Obráběč kovů

3-letý obor ukončený závěrečnou zkouškou

Obráběči kovů se uplatní jako soustružníci, frézaři, brusiči, vrtaři a operátoři CNC obráběcích strojů. Stěžejními předměty jsou technologie, strojnictví, technická dokumentace a ICT. Odborný výcvik probíhá na obráběcích strojích v dílnách školy a na moderních CNC strojích (programy HEIDENHAIN i TNC 530 a DATA PILOT 4290) na provozních pracovištích Strojíren. Za produktivní práci v odborném výcviku je žákům poskytována odměna. Absolvent dokáže provádět činnosti spojené s vypracováním programu, seřízením a obsluhou CNC obráběcích strojů.

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren