Stravovací a ubytovací služby

Tento tříletý obor, ukončený závěrečnou zkouškou, je vhodný pro žáky ZŠ, speciálních škol, žáky s nedokončenou povinnou školní docházkou a pro osoby se zdravotním postižením. Studium je bezplatné a bez přijímacího řízení.

 Učební obor „Kuchařské práce“ připravuje žáky pro povolání kuchař- kuchařka. Mezi profilující předměty patří potraviny a výživa, technologie, hospodářské výpočty a odborný výcvik. Žáci během studia získají znalosti a dovednosti jak obecného, tak zejména odborného charakteru, seznámí se s přípravou a ošetřením základních druhů surovin k výrobě jídel, výrobou a expedicí jídel teplé a studené kuchyně, příloh, nápojů, jednoduchou obsluhou a základními úklidovými prácemi.

Odborná výuka je založena na pravidelném týdenním střídání teoretického a praktického vyučování a probíhá v odborných učebnách školy a na provozních pracovištích. Žákům je poskytována odměna za produktivní práci dle zákona č. 561/2004 Sb., § 122.

Žáci oboru „Kuchařské práce“ se pravidelně zúčastňují různých odborných i sportovních soutěží např. Gastro festivalu v Ostravě, kde v soutěži nazvané CARVING CUP soutěží ve vyřezávání ovoce a zeleniny, dále soutěže „ O zlatou vařečku“ v rámci středních škol  E/oborů. Přímo v rámci své odborné praxe se také podílejí na zajišťování různých akcí a rautů pořádaných v prostorách naší školy. V mimoškolní činnosti mohou navštěvovat různé kroužky např. „Dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny.“

Po nezbytném zapracování se absolventi uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb, kde vykonávají jednoduché práce při výrobě a podávání jídel. Vzhledem k stále většímu rozvoji cestovního ruchu v našem regionu mají široké uplatnění v různých zařízeních poskytujících stravovací a ubytovací služby.

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren