Strojírenské práce

Tento tříletý obor, ukončený závěrečnou zkouškou, je vhodný pro žáky ZŠ, speciálních škol, žáky s nedokončenou povinnou školní docházkou a pro osoby se zdravotním postižením. Studium je bezplatné a bez přijímacího řízení

Mezi profilující předměty tohoto oboru patří odborné kreslení, stroje a zařízení, technologie či odborný výcvik. Studenti se během studia učí teoretickým vědomostem i praktickým dovednostem v oboru měření a veškerých základních operací při ručním zpracování kovů. Dále pak, sestavování a spojování jednotlivých strojních součástí a celků, práci podle náčrtů a výkresů, obsluhu základních strojů pro strojní obrábění kovů a zvládnutí základní údržby vodovodních řádů, armatur a bytovéhop fondu.

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren