Zámečník

3-letý obor ukončený závěrečnou zkouškou

Absolventi oboru Zámečník mohou pracovat jako provozní nebo strojní zámečníci. Během studia se naučí ručnímu nebo strojnímu zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí. Mohou pak provádět montáže, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení. Profilujícími předměty jsou strojnictví, strojírenská technologie, technologie, technické kreslení. Odborná výuka probíhá v dílnách  SOŠ TŽ a v železárnách. Za produktivní práci v odborném výcviku je žákům poskytována odměna. Během studia mohou žáci získat osvědčení pro svařování elektrickým obloukem.

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren