Nabídka odborného vzdělávání pro vedoucí pracovníky

Bližší informace o vzdělávacích programech:

  • Zvyšování konkurenceschopnosti rozvojem lidských zdrojů
  • Vedení pracovních skupin
  • Manažerský informační systém
  • Udržitelný rozvoj

jsou ke stažení zde.

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren