Projekt Zkvalitnění odborného vzdělávání na SOŠ Třineckých železáren (reg. číslo: CZ.1.10/2.1.00/33.01687)

banner 2b barevny

Cíle projektu - zkvalitnění podmínek výuky technicky zaměřených předmětů a cizích jazyků. Zvýšení zájmů studentů o vyučované předměty, zatraktivnění výuky a zlepšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. 
Prostředkem k dosažení těchto cílů je modernizace tří  učeben:

  • cizích jazyků s digitální multimediální technikou,
  • kombinovaná učebna chemie a fyziky s multimediálním vybavením,
  • učebna technického kreslení a strojnictví vybavena softwarem pro  3D modelování v PC.

 

 

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren