Projekt Pospolu - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

banner 2b barevny

Cílem projektu Pospolu, který byl realizován ve školním roce 2014/2015, byl především návrh systémových změn, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami. Do projektu se zapojila naše Střední odborná škola Třineckých železáren se společností Strojírny a stavby Třinec, a.s.

 

V rámci realizace projektu proběhla pilotáž ve formě odborného výcviku pro skupinu 25 žáků oboru Obráběč kovů.

Žáci na pracovišti firmy vykonávali činnosti:

  • poznávali nové technologie a postupy ve strojírenství,
  • prováděli práci na frézkách, soustruzích a jiných strojích dle požadavků firmy,
  • určovali druhy nástrojů při obrábění,
  • určovali řezné podmínky při obrábění.
  • používat technickou dokumentaci,
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb,
  • jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

Cílem bylo, aby své dosavadní znalosti a dovednosti uplatnili a rozvíjeli v reálných podmínkách firmy na moderních obráběcích strojích.

Důraz byl kladen na rozvoj kompetencí:

 Z pohledu zúčastněných žáků byla odezva velice kladná. Žáci získali zkušenosti od instruktorů, co se týče obrábění. Dle ohlasu z provozu také můžeme hovořit o velmi pozitivní zkušenosti.

Firma měla možnost sledovat žáky při práci, jejich postoj k daným úkolům, odbornost, spolehlivost. Tím si může žáky po vyučení rozmístit na různé obráběcí stroje (frézka, soustruh, CNC, hoblovka, obrážečka). Ze zkušenosti z pilotáže se bude realizovat větší propojenost výuky (instruktor, učitel) a rozmisťování žáků na obráběcí stroje, s ohledem na budoucí zaměstnání, podle jejich zručnosti a odbornosti.

Tento projekt podpořil rozvoj „duálního systému“, který realizujeme na škole za účelem užšího propojení praktické výuky s konkrétním pracovištěm. Naši žáci od třetího ročníku absolvují velkou část praxe s našimi učiteli odborného výcviku přímo na pracovištích. Přínosem duálního systému je efektivní příprava mladých lidí pro konkrétní práci. Pravidelně pořádáme takzvané kulaté stoly, jichž se účastní odborníci z praxe a naši učitelé teoretické i praktické výuky. Díky tomu máme možnost poznávat a reagovat na nově zaváděné technologie a řadit je do učebních osnov.

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren