Vytvořit nabídku kvalitních vzdělávacích programů za účelem zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků (vedoucích provozních pracovníků a specialistů) na trhu práce MSK a konkurenceschopnosti podniků (reg. čís. CZ.1.07/3.2.07/02.0045)

LOGO-eu2

 

Realizace projektu  se blíží do finále

Prosinec 2012 

Dnem 31. 1. 2013 bude realizace projektu ukončena. Jeho hlavních i specifických cílů se podařilo dosáhnout – byly vytvořeny 4 vzdělávací programy určené manažerům, mistrům a specialistům výrobních strojírenských organizací, kteří jejich absolvováním získají nové poznatky a informace hlavních oblastí manažerského působení. Součástí vytvořených programů jsou kromě studijních textů soubory pedagogických podpor k využití v praxi, na jejichž řešení byla zaměřena výuka především.

Pilotní ověření vzdělávacích programy úspěšně absolvovalo 57 účastníků. Děkujeme účastníkům za dobrou spolupráci, příkladnou účast i aktivní přístup i celému týmu lektorů za kvalitně odvedenou práci.

Vytvořené vzdělávací programy obohatí nabídku vzdělávání průmyslových podniků na Třinecku.

 

 

Pokračují pilotní kurzy

Červen 2012

V průběhu I. pololetí letošního roku byly zahájeny další pilotní kurzy vzdělávacích programů:

  • Vedení pracovních skupin
  • Manažerský informační systém
  • Udržitelný rozvoj

V pilotních kurzech bude ověřována kvalita vytvořených vzdělávacích a metodických materiálů a jejich účinnost prostřednictvím účastníků, lektorů i členů realizačního týmu tak, abychom získali podklady pro případné úpravy a zpracování finálních verzí vzdělávacích programů.

Do pilotního ověření vzdělávacích programů jsou zapojeni pracovníci partnerské organizace Slévárna Třinec, a. s. a dále zaměstnanci Třineckých železáren, a. s. a Strojíren Třinec, a. s..

Přejeme účastníkům mnoho studijních úspěchů.

 

Zahájení pilotních kurzů

Září 2011

V měsíci září byl zahájeno pilotní ověření nově vyvinutého vzdělávacího programu Zvýšení konkurenceschopnosti podniku rozvojem lidských zdrojů. Cílovou skupinu tvoří vedoucí provozní pracovníci partnera Slévárny Třinec, a. s. a dalších průmyslových podniků Třinecka.

Obsahem programu bude 10 vzdělávacích modulů z oblasti řízení výroby a inovací, řízení lidských zdrojů, práva a ekonomiky, celkový rozsah je 97 hodin.

Vzdělávací program je orientován na vysokou přidanou hodnotu, jeho má účastníkům přinést praktické poznatky, které jim pomohou zvýšit klíčové kompetence pro řízení.

 Úspěšní účastníci obdrží Osvědčení.

V měsíci září byl zahájeno pilotní ověření nově vyvinutého vzdělávacího programu Zvýšení konkurenceschopnosti podniku rozvojem lidských zdrojů. Cílovou skupinu tvoří vedoucí provozní pracovníci partnera Slévárny Třinec, a. s. a dalších průmyslových podniků Třinecka.

Obsahem programu bude 10 vzdělávacích modulů z oblasti řízení výroby a inovací, řízení lidských zdrojů, práva a ekonomiky, celkový rozsah je 97 hodin.

Vzdělávací program je orientován na vysokou přidanou hodnotu, jeho má účastníkům přinést praktické poznatky, které jim pomohou zvýšit klíčové kompetence pro řízení.

 Úspěšní účastníci obdrží Osvědčení.

 

Stali jsme úspěšnými žadateli o dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prosinec 2010

Naše škola uspěla v soutěži o získání dotací z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na vývoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých.

Identifikace projektu: reg. čís. CZ.1.07/3.2.07/02.0045 -  Vytvořit nabídku kvalitních vzdělávacích programů za účelem zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků (vedoucích provozních pracovníků a specialistů) na trhu práce v MSK a konkurenceschopnosti podniků.

Projekt byl zahájen 1. 12. 2010 a ukončen bude 31.1.2013.

Náklady na realizaci projektu budou hrazeny z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren