Modernizace a vybavení učeben Střední odborné školy Třineckých železáren (Registrační číslo: CZ 1.10/2.1.00/25.01415)

banner 2b barevny
Předmětem projektu je provedení stavebních úprav a pořízení vybavení do učeben praktického výuky na SOŠ TŽ. V projektu jsou stavebně rekonstruovány a vybaveny 4 učebny a v dalších dvou bude částečně vyměněno vybavení.
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu sekundárního vzdělávání, potažmo zkvalitnit podmínky pro praktickou výuku technických oborů.
2019  Střední odborná škola Třineckých železáren