Modernizace dílen na SOŠ TŽ

eu banner

Název projektu: Modernizace dílen na SOŠ TŽ
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002686
Žadatel: Střední odborná škola Třineckých železáren
Poskytovatel dotace: Státní rozpočet ČR a prostředky EU – Evropský fond pro regionální rozvoj
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018
Popis projektu Cílem projektu je modernizace vybavení a zázemí pro praktickou výuku žáků SOŠ TŽ za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v technických a řemeslných oborech.
2019  Střední odborná škola Třineckých železáren