Modernizace školních dílen 2

Název projektu: Modernizace školních dílen 2 
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005640  
Žadatel: Střední odborná škola Třineckých železáren
   
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

Cílem projektu je modernizace zázemí a vybavení pro praktickou výuku žáků SOŠ Třineckých železáren za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v technických a řemeslných oborech. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

eu banner

 

2019  Střední odborná škola Třineckých železáren