Speciální pedagog - koordinátor inkluze

Konzultační hodiny:

Poradenská podpora pro učitele a pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Mgr. Jana Strumienská

 Konzultace:

Sudý týden – čtvrtek 14.10 - 15.00

Lichý týden – čtvrtek 14.10 - 15.00

Telefon:

558 380 123

727 986 387

Formuláře ke stažení najdete na této adrese: http://www.pppfm.cz/formulare.php

2017  Střední odborná škola Třineckých železáren