Výchovný poradce

Konzultační hodiny výchovných poradců:

Mgr. Jana Boučková  
 Konzultace: každý čtvrtek 10.25 - 11.10 a 11.40 - 14.05 
 Telefon:  +420 558 380 117

 Plán výchovného poradce je ke stažení zde.

Mgr. Eva Czerniková 
 Konzultace:

sudý týden - úterý - 7:55 - 9:30
lichý týden - úterý - 11:40 - 13:15
 Telefon: +420 558 380 116, 727 986 387
2019  Střední odborná škola Třineckých železáren