Výchovný poradce

Konzultační hodiny výchovných poradců:

Mgr. Jana Boučková  
 Konzultace: každý čtvrtek 10.25 - 11.10 a 11.40 - 14.05 
 Telefon:  +420 558 380 117

 Plán výchovného poradce je ke stažení zde.

Mgr. Eva Czerniková 
 Konzultace:

Každé úterý - 11.40 - 13.15

 Telefon: +420 558 380 116
2018  Střední odborná škola Třineckých železáren